Uszczelnienie pokryw ładowni

Sznur gumowy z ukosami

Profil gumowy prostokątny

Profil porowaty