Regulatory poziomu (tzw. mombrej)

 
Przeznaczone są do sygnalizacji poziomów cieczy lub regulacji dwustanowej poziomu cieczy w zbiornikach otwrtyczh i zamkniętych.
 

Regulatory w zależności od wykonania mogą pracować:
- wykonanie standardowe : w cieczach agresywnych , nie działających na stal 1H18N9T
- wykonanie morskie : klimat morski , ciecze agrsywne nie działające na stal 1H18N9T
- wykonanie morskie : klimat morski , stal kwasoodporna
- wykonanie Ex : w strefie zagrożonej wybuchem

 

mombrej

 

 

 

 

Regulator poziomu  typ 1 , zastosowanie w cieczach czystych i zanieczyszczonych  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mombrej
 
 
 
 
 
Regulator poziomu typ 2 z regulowanym zakresem pomiarowym , zastosowanie w cieczach czystych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mombrej
 
 
 
 
Regulator poziomu typ 3 pracujące w pozycji pionowej , zastowowanie w cieczach czystych i zanieczyszczonych
 
typ A z wygiętym ramieniem
 
typ B z kulistym pływakiem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mombrej
 
 
 
Regulator poziomu typ 4 , o pełnym zanurzeniu tzw. zatapialny