Zawias ciężki typ LO

Zawias ciężki Typ LU

Zawias ciężki typ PO

Zawias NS 2523 typ A i B

Zawias NS 2523 typ C i D

 

Zamknięcie zawiasowe

Zawias śrubowy

Zawias ciężki DIN 83105